Rondleiding en inschrijven

Rondleiding en inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats op school door de schoolleiding.
Voordat een leerling wordt ingeschreven, is er eerst een kennismakingsgesprek met de directeur. Hiervoor kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de directeur of u vult het online aanmeldformulier in.
Tijdens dit gesprek vertellen we u meer over de visie van de school en nemen we uiteraard een kijkje in de groepen zodat u een beeld kunt vormen van de dagelijkse praktijk. 

Als u uw kind na dit kennismakingsgesprek wilt aanmelden, dan vult u het verkregen aanmeldingsformulier in en levert dit in bij de school. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving per e-mail. 
 

Voor het eerst naar school

Twee tot drie weken voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij komen wennen op school. Op de vierde verjaardag mag uw kind officieel naar de basisschool. Uw kind mag tien ochtenden komen wennen.
De groepsleerkracht neemt contact met u op om af te spreken wanneer uw kind kan komen wennen. U krijgt dan een welkomstpakket mee naar huis.
 

Ieder kind, van wie de ouders zich thuis voelen bij onze manier van werken en respect hebben voor de uitgangspunten van onze school, is welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, cultuur of handicap. Wel wordt beoordeeld of de school een leerling díe zorg kan bieden die het kind nodig heeft.