Welkom

Wat leuk dat u onze website bezoekt.
Op De Brug werken we vanuit de kernwoorden SAMEN - BETEKENISVOL - UITDAGING aan het onderwijs voor onze leerlingen. De zorg voor een goed pedagogisch klimaat, eigenaarschap van kinderen en de samenwerking met ouders zijn belangrijk voor ons. 
Ouders zoeken een school die bij u en uw kind(eren) past, of u nu een school zoekt voor uw jonge kind of tussentijds van school wisselt. De Brug wil de school zijn waar u zich vertrouwd en gehoord voelt en waar uw kind(eren) met plezier naar toe gaan.


Op deze website leest u meer over de kenmerken van onze school. Graag nodigen we u uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek met de directeur. Als u dit online formulier invult, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. 

Betekenisvol

Wij vinden het belangrijk dat de lessen betekenisvol zijn voor onze leerlingen. Daarom werken wij in thema's en verrijken we onze lessen met excursies.

Tijdens het thema 'kunst' zijn de groepen 1-2 naar het Van Gogh museum geweest. De kinderen waren erg onder de indruk toen zijn zelfportret in het echt zagen. 

Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Lees meer.
Wij maken gebruik van de Parro app om ouders te informeren over leuk en belangrijk nieuws uit de groep van uw zoon of dochter en over de school. Alle ouders worden via deze app in een afgeschermde omgeving goed op de hoogte gehouden. Bent u nog niet aan Parro gekoppeld? Vraag de leerkracht van uw kind(eren) opnieuw een koppelcode door te sturen waarmee u in kunt loggen.

De Brug is gastschool voor de Day a Week School. Wanneer uw kind in de bovenbouw met het dagelijkse schoolwerk en het plus-materiaal nog steeds onvoldoende uitgedaagd wordt op school, kan het zijn dat de school contact met u als ouder(s) opneemt. Wij overleggen dan met u of de Day a Week School passend zou kunnen zijn voor uw kind. Lees meer.

SAMEN - BETEKENISVOL - UITDAGING