De Brug is een basisschool in Aalsmeer waar kinderen zich op hun eigen manier ontwikkelen.
Onze kernwoorden zijn:

TALENT - SAMEN - TOEKOMST


De Brug is een school waar we samen werken om talenten van kinderen te ontwikkelen. We doen dit onder andere door kinderen vanuit verschillende leerstijlen 21eeuwse vaardigheden aan te leren.
Lees hier meer over onze school.

Welkom

Welkom op de website van De Brug
 

De website is een eerste kennismaking met onze school. U vindt hier onder andere informatie over onze aanpak voor sociaal-emotionele vorming Kanjertraining, over de uitdaging voor leerlingen in de Verrijking en de Day-a-week school en praktische informatie zoals de schooltijden en vakanties. In de Schoolgids staat onze aanpak en werkwijze uitgebreid beschreven. Er is veel te vertellen over onze fijne school; hoe wij zorgen dat alle leerlingen leren en groeien, ons Gezonde School beleid, het thematisch onderwijs en onze Christelijke identiteit. Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvende kennismaking op school. Door te vertellen en rond te kijken krijgt u een nog beter beeld van De Brug.  

Als u dit online formulier invult, nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een rondleiding en een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directie. 

Wanneer uw kind in de bovenbouw met het dagelijkse schoolwerk en het plus-materiaal nog steeds onvoldoende uitgedaagd wordt op school, kan het zijn dat de school contact met u als ouder(s) opneemt. Wij overleggen dan met u of de Day a Week School passend zou kunnen zijn voor uw kind. Lees meer.

Wij maken gebruik van de Parro app om ouders te informeren over leuk en belangrijk nieuws uit de groep van uw zoon of dochter en over de school. Alle ouders worden via deze app in een afgeschermde omgeving goed op de hoogte gehouden. Bent u nog niet aan Parro gekoppeld? Vraag de leerkracht van uw kind(eren) opnieuw een koppelcode door te sturen waarmee u in kunt loggen.
Op onze school hanteren wij de methodiek van de kanjertraining. De kanjertraining gaat er van uit dat een goede opvoeding zich richt op fundamentele menselijke waarden. Zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Lees meer.
TALENT | SAMEN | TOEKOMST