Over de Brug

De Brug is een basisschool in Aalsmeer, met ongeveer 180 leerlingen. De Brug is gevestigd in de MIKADO, samen met twee andere basisscholen en een kinderopvangorganisatie.
De Brug is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt geholpen bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke vaardigheden. Verschillen bestaan en worden gewaardeerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs en opvoeding dat bij hem/haar past. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden waarbij kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. 

Een aantal belangrijke speerpunten op de Brug zijn:
- momenten van groepsdoorbrekend werken, met groep 2-3-4, groep 5-6 en groep 7-8;
- we gebruiken de Kanjertraining om een positieve omgang met elkaar te bevorderen;
- in het kader van passend onderwijs zijn we een smalle ondersteuningsschool;
- thematisch werken bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek in de methode 4xWijzer; 
- een gezond beleid in samenwerking met het Jongeren Op Gezond Gewicht programma van de gemeente Aalsmeer;
- we hebben een rijke leeromgeving waar ICT-materiaal een belangrijk onderdeel is van ons onderwijsprogramma om kinderen mediawijs te maken en goed voor te bereiden op de toekomst;
- extra handen in en buiten de klas dankzij de leerkrachtondersteuner, leerkracht voor kinderen met een taalachterstand, leerkracht voor de verrijking en Kanjercoordinator;
- verrijking voor kinderen die meer aankunnen op gebied van leren.

Onze kernwaarden TALENT | SAMEN | TOEKOMST staan centraal in ons onderwijs. We laten kinderen hun talenten benutten, door ze op bepaalde momenten te laten kiezen voor hun eigen verwerkingsvorm van de lesstof. Door veel samen te werken leren we van en met elkaar. We leren onze leerlingen spelenderwijs vaardigheden die zij nodig gaan hebben in hun toekomst. In de Schoolgids kunt u meer lezen over onze aanpak en ons beleid.