Leerlingenraad


Basisschool de Brug heeft een actieve leerlingenraad die ongeveer 6 keer per jaar samen met de directeur vergaderd. Uit de groepen 5, 6 en 7 nemen zowel een jongen als een meisje plaats in de leerlingenraad.
- groep 5: Tim Vermeulen en Myrthe van Wilgenburgh
- groep 6: Lisa Braspennincx en Thijs Heckenberg
- groep 7: Dione Verbeek en Gijs van Weerdenburg

In deze vergaderingen dragen de leerlingen onderwerpen aan waar ze graag verandering in zouden willen aanbrengen. Samen met de directeur zoeken ze naar passende oplossingen waar ze ook in de uitvoering een rol innemen. Daarnaast houden deze leerlingvertegenwoordigers een klassenvergadering waarin ze de rest van de klas op de hoogte stellen en om hun stem vragen.