Leerlingenraad


Basisschool de Brug heeft een actieve leerlingenraad die ongeveer 6 keer per jaar samen met de directeur vergaderd. Uit de groepen 6, 7 en 8 nemen zowel een jongen als een meisje plaats in de leerlingenraad.


Leerlingenraad 2020-2021

Groep 6: Aimee en Olivier

Groep 7: Nienke en Thomas

Groep 8: Julius en MerelIn deze vergaderingen dragen de leerlingen onderwerpen aan waar ze graag verandering in zouden willen aanbrengen. Samen met de directeur zoeken ze naar passende oplossingen waar ze ook in de uitvoering een rol innemen. Daarnaast houden deze leerlingvertegenwoordigers een klassenvergadering waarin ze de rest van de klas op de hoogte stellen en om hun stem vragen.