Vakantierooster 2022-2023

Studiedag kinderen vrij

maandag 26-9-2022

Herfstvakantie

17-10-2022 t/m 21-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede vrijdag + Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaart + vrije dag 

18-05-2023 - 19-05-2023

Pinksteren

maandag 29-05-2023

Zomervakantie regio noord

24-7-2023 t/m 01-09-2023

Overige studiedagen worden voor de zomervakantie bekend gemaakt.


Schooltijden

In het schooljaar 2022-2023 zijn de schooltijden: 

  Ochtend Middag
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.15 uur  
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.15 uur 13.15 - 15.00 uur (groep 5-8)

 

Iedere dag zijn er vanaf groep 3 in de ochtend pauzes van 15 minuten.
De kleutergroepen zijn langer buiten (45 minuten).
De deuren gaan om 8.20 uur en om 12.50 uur open.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Om de verantwoordelijkheid voor de overblijfouders te beperken, komen de kinderen die thuis eten 's middags na 12.50 uur op school.Halen en brengen

 

Tussen 8.20-8.30 uur komen de kinderen zelfstandig de school binnen. Dit komt de rust in de school ten goede. Ook zorgt het ervoor dat de lestijd effectief benut wordt. Als iedereen om 8.30 uur  binnen is, kunnen de lessen op tijd beginnen. 

Elke maandag en vrijdag mogen ouders van groep 1-2 meelopen de school en de klas in. De ouders worden verzocht om direct om 8.30 uur de school te verlaten, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Op de andere dagen nemen ouders buiten afscheid van de kinderen. 

In elke eerste week na de vakantie zijn alle ouders op maandag of vrijdagochtend tijdens de inloop welkom om een kijkje in de klas te nemen.  

In de middag gaan alle kinderen zelfstandig of met een medewerker van de TSO de school binnen.

 

Procedure bij ziekte
Indien een kind ziek is, verwachten wij dat ouders dit tussen 08.00 - 08.30 uur telefonisch of via Parro aan ons doorgeven.