Vakantierooster 2021-2022 

Studiedag kinderen vrij

vrijdag 15-10-2021

Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Groep 5 t/m 8 middag vrij

vrijdagmiddag 24-12-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Studiedag kinderen vrij

woensdag 9-2-2022

Voorjaarsvakantie

21-02-2022 t/m 25-02-2022

Studiedag kinderen vrij

maandag 21-3-2022 

Goede vrijdag + Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart + vrije dag 

26-05-2022 - 27-05-2022

Pinksteren

maandag 06-06-2022

Studiedag kinderen vrij

woensdag 29-6-2022

Groep 5 t/m 8 middag vrij

vrijdagmiddag 15-07-2022

Zomervakantie regio noord

18-7-2022 t/m 26-08-2022


Schooltijden

  Ochtend Middag
  vanaf vanaf
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur  
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur (groep 5-8)


Iedere dag zijn er vanaf groep 3 in de ochtend pauzes van 15 minuten.
De kleutergroepen zijn langer buiten (45 minuten).
De deuren gaan om 8.20 uur en om 12.50 uur open.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Om de verantwoordelijkheid voor de overblijfouders te beperken, komen de kinderen die thuis eten 's middags na 12.50 uur op school.

Halen en brengen

Ouders van kinderen in groep 1 en 2 mogen op maandag en vrijdagochtend mee de klas in lopen met hun kind. Bij de eerste bel verlaten ze het lokaal zodat leerkrachten op tijd kunnen beginnen. Op de andere dagen nemen ouders in de gang afscheid. 
Ouders van kinderen in de midden- en bovenbouw leren kinderen zelf naar de groep te gaan en nemen afscheid op het schoolplein. 

De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen om alvast aan een opdracht te werken.

Procedure bij ziekte
Indien een kind ziek is, verwachten wij dat ouders dit tussen 08.00 - 08.30 uur telefonisch of via Parro aan ons doorgeven.