Schoolvakanties

Herfstvakantie 10 okt t/m 18 okt 2020
Kerstvakantie 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021
Voorjaarsvakantie 20 febr t/m 28 febr 2021
Goede vrijdag + Pasen 2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie 24 apr t/m 9 mei 2021
Hemelvaartvakantie 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli t/m 22 aug 2021


Schooltijden

  Ochtend Middag
  vanaf vanaf
Maandag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur  
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur (groep 5-8)


Iedere dag zijn er vanaf groep 3 in de ochtend pauzes van 15 minuten.
De kleutergroepen zijn wat langer buiten (45 minuten).
De deuren gaan om 8.20 uur en om 12.50 uur open.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

Om de verantwoordelijkheid voor de overblijfouders te beperken, komen de kinderen die thuis eten 's middags na 12.50 uur op school.

Halen en brengen

Ouders van kinderen in groep 1 en 2 brengen hun kind iedere ochtend in de klas.
Bij de eerste bel verlaten ze het lokaal zodat leerkrachten op tijd kunnen beginnen.
Ouders van kinderen in de midden- en bovenbouw leren kinderen zelf naar de groep te gaan en nemen afscheid op het schoolplein. 

De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur en 12.50 uur naar binnen om alvast aan een opdracht te werken.

Procedure bij ziekte
Indien een kind ziek is, verwachten wij dat ouders dit tussen 08.00 - 08.30 uur telefonisch of via Parro aan ons doorgeven.