Schoolondersteuningsprofiel 


Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. 

De keuzes die scholen maken in het schoolondersteuningsprofiel zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op uw school uit ziet. Welke ondersteuning biedt de school? Welke leerlingen plaatsen we wel of niet? Wat verwachten we van leraren? Hoe zorgen we ervoor doe dat leraren die verwachtingen ook waar kunnen maken?

De school plaatst het ondersteuningsprofiel in de schoolgids of op de website. Zo weet iedereen welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

In afwachting van instemming op het herziene schoolondersteuningsprofiel, kunt u hieronder het concept inzien.