Missie en visie 


Op De Brug dagen wij je uit om samen te leren wat belangrijk is voor jou en jouw toekomst.   

 

Op De Brug leren onze leerlingen belangrijke vaardigheden en kennis die zij nu en in de toekomstige maatschappij nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken en handelen vanuit respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor jezelf, een ander en voor de omgeving. Naast een brede basiskennis geven we onze leerlingen sociale en digitale vaardigheden mee en leren we ze hoe je zelfstandig werkt en steeds weer blijft leren. 

 

Visie 

Wij leren en werken samen 

Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders vinden wij belangrijk. Een goede relatie tussen de leerlingen onderling en met hun leerkracht is een voorwaarde om tot leren te komen. We zien naar elkaar om en waarderen onze overeenkomsten en verschillen. We gaan met elkaar in gesprek en maken afspraken zodat onze leerlingen iedere dag samen kunnen leren, spelen en werken. 

 

Onze leerlingen leren wat voor hen betekenisvol is 

Onze leerlingen maken kennis met de wereld door gevarieerde activiteiten waardoor ze ontdekken wat voor hen belangrijk en interessant is. Door vanuit de nieuwsgierigheid lesstof te verwerken die dicht bij de beleving en leefwereld van onze leerlingen ligt, maken wij ons onderwijs betekenisvol. Onze leerlingen zijn betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leerproces waardoor ze gemotiveerd zijn om te leren. 

 

Wij dagen onze leerlingen uit 

Op De Brug vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen leren en groeien, op ieders eigen niveau. Door veel verschillende lesactiviteiten aan te bieden doen leerlingen nieuwe ervaringen op. Ze doorlopen een leerproces en hebben succeservaringen. Daarbij werken de kinderen bij diverse vakken op hun eigen niveau en werken we regelmatig groepsdoorbroken zodat onze leerlingen dagelijks uitgedaagd worden om iets nieuws te leren. We bieden onze leerlingen gelijke kansen en houden rekening met hun verschillende onderwijsbehoeftes en brede leerdoelen.