Oudervereniging


In de oudervereniging hebben zitting:            

Wat doet onze ouderverening?

Onze oudervereniging ondersteunt het team bij het verrichten van allerlei activiteiten. 
Hierbij valt te denken aan hulp bij 't organiseren van:

De oudervereniging vergadert regelmatig bij één van de leden thuis.
Het e-mailadres waarmee u onder andere contact kunt zoeken met de oudervereniging van de Brug  is:   ov.brug@jl.nu


Wat hebben wij u te bieden?


U kunt het document statuten De Brug hieronder downloaden.

     < Statuten De Brug >