Plusklas
Marieke Luijk

 
De eerste periode

Wat doen we in de plusklas? 

We starten elke les met filosoferen, bijvoorbeeld nav de vraag: "Wie is de baas van onze taal?". De kinderen leren beargumenteren, doordenken, doorvragen en samenvatten.
Op dit moment staat het onderwerp meervoudige intelligentie centraal in de plusklas. Na de herfstvakantie staan de projecten centraal. De kinderen kiezen zelf het onderwerp (bijvoorbeeld vulkanisme, aardbevingen of wereldreizigers). Het klaswerk bespreken we ook elke week, klaswerk is het werk waar de kinderen in hun eigen groep aan kunnen werken, gedurende de week. We sluiten af met een spel (bijvoorbeeld Triovision master, of Category). 
We werken met 3 groepen. Kinderen uit groep 4/5, uit groep 6/7 en uit groep 8.