Plusklas

Elk kind heeft behoefte aan uitdaging. Wij bieden deze uitdaging op verschillende manieren. 

In eerste plaats wordt er in de groep uitdaging en verrijking geboden. In alle groepen is verrijkingsmateriaal aanwezig (bijvoorbeeld vanuit de methode of in de vorm van smart games). Uiteraard biedt het internet ook tal van mogelijkheden waar we gebruik van maken, zoals web quests. 

Op De Brug werken we tevens met pluskasten. In een pluskast staat uitdagend speel-leermateriaal. Zowel in de onderbouw als in de midden/bovenbouw staat een pluskast.

De groepsleerkracht kan bepaalde kinderen opdracht geven iets uit de pluskast te kiezen. Vaak wordt er in groepjes gewerkt. Dit werkt erg stimulerend. Een voorbeeld daarvan is werken met Spectro, binnen een veilige omgeving experimenteren met elekticiteit.

Daarnaast is de plusklas een voorziening om een groep meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. Naast goede prestaties in het reguliere werk spelen persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De toegang tot de plusklas loopt volgens vaste lijnen, zodat duidelijk is wie ervoor in aanmerking komt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, samengesteld uit een of meerdere leerjaren; 5,6,7,8.
Onze kinderen zijn enthousiast en gaan graag naar de plusklas.
In ons team hebben we enkele specialisten die de plusklas aansturen en vorm geven. Zij zorgen ervoor dat de plusklas goed functioneert en houden de onderwerpen up-to-date. Verder schaffen zij regelmatig de nieuwste materalen voor de plusklas aan.

De leerkracht van de plusklas biedt elk schooljaar een wisselend aanbod. Er zijn bijvoorbeeld specifieke opdrachten die gericht zijn op filosoferen, mindmappen, debatteren, samenwerken of presenteren. Verder werken we met projecten waarin een onderzoeksvraag centraal staat. Tijdens zo'n project werken de kinderen samen aan een eindproduct. 

Afgelopen periode  zijn de volgende onderwerpen aanbod gekomen; vulkanisme, bacteriën, mode, reclame, aardbevingen, chocolade, ontdekkingsreizerers, optische illusies, ga zo maar door!

Een kijkje in de plusklas: 

 

IMG_0932.JPG

Debat groep 6/7, nav. de stelling: “ Het koningshuis krijgt teveel geld.”