Verrijking

Voor de hoogbegaafde en meerbegaafde leerlingen verrijken we en we compacten het werk in de groep. Verrijken d.m.v. het pluswerkboek en verrijkingsopdrachten, compacten houdt in dat we de leerlingen minder werk laten maken zodat ze voldoende tijd hebben voor hun eigen taken en niet onnodig hoeven te herhalen.
Sinds we werken met de methode VierkeerWijzer, welke uitgaat van de meervoudige intelligenties, is het ons doel om de leerlingen zoveel mogelijk in de klas verrijking te bieden. 

Binnen de thema’s zorgen de leerkrachten groep 1-2 voor een aanbod voor de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. De leerkracht stimuleert deze leerlingen dieper in te gaan op een onderwerp. 
We maken gebruik van extra spelmateriaal dat aanwezig is op school. Daarnaast werken we onder andere met de denksleutels. Het verrijkingswerk is een onderdeel van de weektaak.


In groep 3 t/m 8 stimuleren de leerkrachten de leerlingen om binnen de thema’s van VierkeerWijzer dieper in te gaan op een onderwerp. Kinderen worden verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Doelen worden besproken.  

Verrijkingsgroep
Juf Monique ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van verrijking. Daarnaast leidt ze de verrijkingsgroep. Op een vastgesteld moment (niet wekelijks) spreekt ze met een groep leerlingen af. In deze verrijkingsgroep krijgen de leerlingen extra werk en opdrachten (projecten). Plannen, organiseren en structureren staan centraal. Tevens vinden er activiteiten plaats zoals debatteren, filosoferen, elkaar feedback geven over het gemaakte werk, gezelschapsspellen.  
Ervoor zorgen dat de leerlingen tot wezenlijke leerinspanning komen, is het voornaamste doel.   


Day a Week School (DWS)
Tevens maakt een aantal leerlingen gebruik van de
Day a Weekschool voorziening. Dit zijn leerlingen die naast verrijking die wij op school kunnen bieden nog iets extra's nodig hebben. 

 
Werk van de Verrijkingsgroep  

 

                                                
De verrijkingsgroep krijgt wiskunde les van een echte wiskunde docent!