Over de Brug

De Brug bestond op 1 april 2017 100 jaar ! We organiserden de eerste week van april een feestweek waarin we ons 100-jarig bestaan met alle kinderen en ouders hebben gevierd.

De Brug is een basisschool in Aalsmeer, met ongeveer 200 leerlingen. De Brug is gevestigd in de MIKADO, samen met twee andere basisscholen en een kinderopvangorganisatie.
De Brug is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt geholpen bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke vaardigheden. Verschillen bestaan en worden gewaardeerd. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs en opvoeding dat bij hem/haar past. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden waarbij kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. 

Een aantal belangrijke speerpunten op de Brug zijn:
- momenten van groepsdoorbrekend werken bij de kleuters
- we gebruiken de Kanjertraining om een positieve omgang met elkaar te bevorderen
- in het kader van passend onderwijs zijn we een smalle ondersteuningsschool
- extra aandacht voor techniek door onder andere onze jaarlijkse techniekweek 
- we hebben een rijke leeromgeving waar ICT-materiaal een belangrijk onderdeel is van ons onderwijsprogramma om kinderen mediawijs te maken en goed voor te bereiden op de toekomst. 
- een plusgroep met onderwijs voor kinderen die meer aankunnen.