IEP leerlingvolgsysteem


Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met methode-onafhankelijke toetsen de voortgang van de kinderen vast te stellen en die te registreren in een leerling-, en onderwijsvolgsysteem (LOVS).
Binnen het schoolbestuur van Jong Leren, waar De Brug onder valt, gebruiken wij in groep 3 tot en met 8 het LOVS van IEP. IEP past - ons inzienst - het beste bij onze visie op onderwijs: 
"goed onderwijs richt zich op een brede vorming van leerlingen in een sterk veranderende maatschappij. Scholen van Jong Leren leren kinderen de kernvakken en hebben daarnaast veel aandacht voor de 21 eeuwse vaardigheden. De scholen werken daarbij vanuit drie invalshoeken:
- leren (nieuwsgierigheid en kennis)
- werken (vaardigheden)
- leven (betrokken houding)"

Over IEP
Het IEP LOVS bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen. Er is ook aandacht voor leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart en handen. We krijgen een beeld van wat een leerling weet, maakt, hoe hij/zij zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzich Eigen Profiel. 

Ook op De Brug vinden we het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen. Daarbij vinden we het belangrijk dat we leerlingen als volgt benaderen beoordelen:

IEP geeft ons goede handvatten om de leerlingen op deze manier te volgen. 

Het onderstaande filmpje geeft uitleg over het gebruik van IEP. Het is met name handig voor ouders van kinderen op onze school vanaf groep 3.