Geschiedenis van De Brug


Op 1 april 1917 werd in Aalsmeer Oost 'De school met den Bijbel' geopend. De 'Vereeniging tot Stichting en instandhouding van de school met den Bijbel' had al vanaf 1885 een school in het 'Dorp'. Omdat er steeds meer mensen in 'Oost' kwamen wonen, was er een nieuwe school nodig. Deze school startte met 96 leerlingen en kreeg de naam 'Immanuëlschool'. Ouders betaalden zelf het schoolgeld en als gezinnen te arm waren, dan betaalde de kerk voor hun kinderen. In 1920 besloot de regering dat de christelijke scholen evenveel geld kregen als de openbare. 

De school is gesticht door de Hervormde Kerk, maar er kwamen steeds meer mensen die gereformeerd waren. Er werd afgesproken dat de hoofden hervormd moesten zijn en de helft van de onderwijzers gereformeerd. In de Tweede Wereldoorlog trokken de Duitsers in de school en werden de kinderen ondergebracht in de kerk, in pakschuren en in het bekende veilinggebouw 'Bloemenlust', dat naast de school stond. De tijden waren moeilijk en soms kon er geen les worden gegeven omdat er geen kolen waren om de kachels te stoken. Na de oorlog kwam er een kleuterschool aan de Machineweg die 'De Springplank' werd genoemd.

In 1971 gingen de kinderen naar de nieuwe school aan de Machineweg. De school kreeg nu een nieuwe naam, nl. 'De Brug'. In 1985 werden alle scholen in Nederland 'basisscholen'. De kleuter- en lagere scholen werden samengevoegd. Veel kinderen kwamen uit de polder en moesten overblijven. Ze gingen met het pontje over de Ringvaart tot het veerhuis aan het einde van de Pontweg en moesten dan ook nog de hele Pontweg aflopen.

Sinds augustus 2008 is voor basisschool De Brug een nieuwe periode aangebroken. De school heeft zich gevestigd in 'de MIKADO'. Een mooi gebouw dat inmiddels bezet is door 8 groepen vol met enthousiaste, betrokken kinderen en een nieuwe directeur die samen met haar team staat voor onderwijs waarmee we alle kinderen een eigen brug naar de toekomst willen geven! 

De Brug bestond op 1 april 2017 100 jaar ! We organiserden de eerste week van april een feestweek waarin we ons 100-jarig bestaan met alle kinderen en ouders hebben gevierd. Een school met een geschiedenis die bijblijft in het heden.