Klachtenregeling

Alle scholen van de stichting JongLeren maken gebruik van dezelfde klachtenregeling. De meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken in de school en zullen in eerste instantie tussen betrokkenen middels een goed gesprek worden opgelost. 
Als de betrokkenen er zelf niet uit komen, is het raadzaam contact op te nemen met de directie. 

Daarnaast heeft de Brug een contactpersoon en/of vertrouwenspersoon:
Mw. B. Zandstra- de Vries
email: bettina.zandstra@jl.nu

Wanneer de afhandeling van de klacht niet tot tevredenheid leidt, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Stichting JongLeren: https://jl.nu/index.php?section=26&page=207